Тема 1
Вступ до історії України
Теорія

Огюст Конт

«Існують закони розвитку суспільства, настільки ж певні, як і закони падіння каменя».


Карл Ясперс

«Історія має глибокий зміст. Але він недоступний людському розумінню»

Що таке історія?
1

Історія

Наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій
2
Історія України
Наука, що вивчає процес розвитку українського народу (а також історію його предків, інших племен і народів), що заселяли, межували та контактували з сучасними політичними та етнічними територіями України від найдавніших часів до сучасності
3
Історичне джерело
Історичним джерелом може бути все, що було створено людиною і дійшло до нас у вигляді предметів матеріальної культури, пам'ятників писемності, світогляду, моралі, звичаїв, мови тощо
Як ми отримуємо історичну інформацію
(види історичних джерел)
1
Речові
Саме на археологічних дослідженнях грунтуються висновки, що реконструюють історичні процеси в дописемний час* і в писемні** часи


2
Писемні
Писемні джерела - основна категорія джерела для історичних реконструкцій
3
Усні
Народні пісні, оповіді тощо
(усними джерелами послуговуються етнологи реконструюючи побут та звичаї народів)
4
Візуальні
Збережена культурна спадщина - архітектура, витвори мистецтва тощо
*99% інформації, якою послуговуються археологи - матеріальні (речові) джерела - починаючи від найпростіших кам'яних знарядь австралопітеків, закінчуючи ювелірними шедеврами разом з курганними похованнями скіфських царів та містами Русі

**пам'ятки архітектури, мистецтва тощо
Археологія та історія
АРХЕОЛОГІЯ - ЦЕ
наука, що досліджує речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію людства
базуючись на матеріальних джерелах розповідає про формування в конкретному проміжку часу на певних територіях суспільств (археологічні культури*), розповідає про особливості їх розвитку та механізми утворення "цивілізованого світу"

*група подібних між собою пам'яток, розповсюджених на певній території у межах певного часу
ЦИВІЛІЗАЦІЯ - ЦЕ
стадія розвитку людського суспільства, наступна після первісності, за якої виникають міста, писемність тощо, та яка має стійкий комплекс рис господарської, політичної та духовної культур
Територіальні межі України
Дослідіть та вивчіть адміністративний устрій сучасної України та порівняйте його із історико-етнографічним районуванням
Хронологія
1
Хронологія
допоміжна історична дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел тощо
2
Хронологія
послідовність певних подій у часі
Лінія часу (арабські числа - роки, римські - століття)
Зверніть увагу!
Лінія часу, як і вісь координат у геометрії, має точку "0".
Дати подій, що знаходяться праворуч від "0" відбулись протягом "нашої ери", або після Різдва Христового (скорочено "н.е."), або "(наприклад: II ст називають але на відміну від
Періодизація історії України
Стародавня історія
1 млн років тому - VII ст
Від появи людей до завершення Великого розселення слов'ян

(після падіння Римської імперії)
Середньовіччя
VII - кінець XV ст
Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська доба

("Темні віки" - епоха лицарів до Великих географічних відкриттів (Колумб і Ко)
Ранній новий час (Ранньомодерний)
XVI-XVIII ст
Козацька доба до падіння Запорізької Січі (початок епохи Великих географічних відкриттів до Французької революції 1780-90-х років)
Новий час
(Модерний)
XIX ст
ХІХ - початок ХХ століття - до першої світової війни
Новітній час
ХХ-ХХI ст
від Першої світової війни до сьогодення
Made on
Tilda