Тема 1
Вступ до історії України
Теорія

Огюст Конт

«Існують закони розвитку суспільства, настільки ж певні, як і закони падіння каменя».


Карл Ясперс

«Історія має глибокий зміст. Але він недоступний людському розумінню»

Що таке історія?
1

Історія

Наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій
2
Історія України
Наука, що вивчає процес розвитку українського народу (а також історію його предків, інших племен і народів), що заселяли, межували та контактували з сучасними політичними та етнічними територіями України від найдавніших часів до сучасності
3
Історичне джерело
Історичним джерелом може бути все, що було створено людиною і дійшло до нас у вигляді предметів матеріальної культури, пам'ятників писемності, світогляду, моралі, звичаїв, мови тощо
Як ми отримуємо історичну інформацію
(види історичних джерел)
1
Речові
Саме на археологічних дослідженнях грунтуються висновки, що реконструюють історичні процеси в дописемний час* і в писемні** часи


2
Писемні
Писемні джерела - основна категорія джерела для історичних реконструкцій
3
Усні
Народні пісні, оповіді тощо
(усними джерелами послуговуються етнологи реконструюючи побут та звичаї народів)
4
Візуальні
Збережена культурна спадщина - архітектура, витвори мистецтва тощо
*99% інформації, якою послуговуються археологи - матеріальні (речові) джерела - починаючи від найпростіших кам'яних знарядь австралопітеків, закінчуючи ювелірними шедеврами разом з курганними похованнями скіфських царів та містами Русі

**пам'ятки архітектури, мистецтва тощо
Чи потрібна археологія для побудови історичних реконструкцій?
АРХЕОЛОГІЯ - ЦЕ
наука, що досліджує речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію людства
базуючись на матеріальних джерелах розповідає про формування в конкретному проміжку часу на певних територіях суспільств (археологічні культури*), розповідає про особливості їх розвитку та механізми утворення "цивілізованого світу"

*група подібних між собою пам'яток, розповсюджених на певній території у межах певного часу
ЦИВІЛІЗАЦІЯ - ЦЕ
стадія розвитку людського суспільства, наступна після первісності, за якої виникають міста, писемність тощо, та яка має стійкий комплекс рис господарської, політичної та духовної культур
Територіальні межі України
Хронологія
1
Хронологія
допоміжна історична дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел тощо
2
Хронологія
послідовність певних подій у часі
Періодизація історії України
Стародавня історія
1 млн років тому - VII ст
Від появи людей до завершення Великого розселення слов'ян

(після падіння Римської імперії)
Середньовіччя
VII - кінець XV ст
Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська доба

("Темні віки" - епоха лицарів до Великих географічних відкриттів (Колумб і Ко)
Ранній новий час (Ранньомодерний)
XVI-XVIII ст
Козацька доба до падіння Запорізької Січі (початок епохи Великих географічних відкриттів до Французької революції 1780-90-х років)
Новий час
(Модерний)
XIX ст
ХІХ - початок ХХ століття - до першої світової війни
Новітній час
ХХ-ХХI ст
від Першої світової війни до сьогодення
Made on
Tilda